Vai de morto o que non vai de vivo

Santuario de San Andrés de Teixido, un gran centro de peregrinación.